Parkering på Forus

Velkommen til Forus Parkering - et stort og moderne parkeringsanlegg som tilbyr:


1500 parkeringsplasser 
Kortidsparkering: time- og døgn
Langtidsparkering: måneds- og årsabonnement

Trygg, bevoktet parkering
Lett tilgjengelig

Priser:
Timeparkering á 15,- kr
Døgnparkering á 150,- kr
Månedsabonnement á 1500,- kr
Årsabonnement á 15000,- kr

For måneds- og årsabonnement, ta kontakt
e-post: post@forusparkering.no
telefon: 930 05 040

 

Parkeringshusets vakttelefon (ISS): 469 25 251

 
 

Forus Parkering ligger rett ved golfbanen på Forus vest

Adresse:
Chr. August Thorings veg 2
4033 Stavanger